Slider

Изпратете запитване на e-mail: telec@mu-pleven.bg


УНИКАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СТРАНАТА И ЗА ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Целта за развитието на миниинвазивната хирургия е и по-бързото възстановяване на пациентите и завръщането им към социалния живот. Изграждането на Телекомуникационен Ендоскопски Център (ТЕЛЕЦ) към Медицински Университет - Плевен бе осъществено с много инвестиции – в два етапа. Първия етап от проекта бе оборудването на операционни зали по телехирургия, а вторият – изграждането на телецентъра за обучение - две учебни амфитеатрални зали: "Амброаз Паре" и "Гален". През 2005 г. в Клиниката по Онкогинекология на УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен беше открита операционна зала по телемедицина оборудвана с най-модерната в света ендоскопска апаратура.
Учебен Експериментален Център по Ендоскопска Хирургия (УЕЦЕХ) е уникален за страната и за целия Европейски съюз. Двете учебни амфитеатрални зали са с вградена аудиовизуална конферентна система с възможност за връзка с подобни системи в и извън страната. Експериментална Операционна Зала по ендоскопска хирургия към центъра е снабдена с четири работни поста за работа върху жива тъкан (опитни животни). Експерименталната операционна е снабдена  и с видеоконферентна система, даваща възможност за връзка с учебна зала "Амброаз Паре" към центъра и с всички други местоположения с подобна апаратура. Към "Виртуална зала" на ТЕЛЕЦ са монтирани пет симулатора (виртуални тренажори) от които три за гинекологична хирургия, един за артроскопски манипулации и един за хистероскопии. Симулаторите са с най-висока степен на реализъм, анатомично точните модели създават усещането за опериране на истински пациент, фото-реалистични графики, виртуални флуороскопски изображения и 3D визуализация. Симулаторите дават възможност за персонализиране на безкрайни варианти на учебните случаи и патологии. SimProctor може да ви напътства по време на процедурите. Симулаторите са снабдени с истински хирургически инструменти ,които спомагат за по-лесното преминаване от симулативна към реална работна среда.
С изграждането на центъра студентите, докторантите и специализантите получават уникално обучение за работа с авангардна апаратура. Системата позволява постоянна връзка по време на хирургическата интервенция, между оператора и конферентните и експерименталните операционни зали, центровете за диагностика и терапия в страната и чужбина.