Slider

Изпратете запитване на e-mail: telec@mu-pleven.bg


УНИКАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СТРАНАТА И ЗА ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Целта за развитието на миниинвазивната хирургия е и по-бързото възстановяване на пациентите и завръщането им към социалния живот. Изграждането на Телекомуникационен Ендоскопски Център (ТЕЛЕЦ) към Медицински Университет - Плевен бе осъществено с много инвестиции – в два етапа. Първия етап от проекта бе оборудването на операционни зали по телехирургия, а вторият – изграждането на телецентъра за обучение - две учебни амфитеатрални зали: "Амброаз Паре" и "Гален". През 2005 г. в Клиниката по Онкогинекология на УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен беше открита операционна зала по телемедицина оборудвана с най-модерната в света ендоскопска апаратура.
Учебен Експериментален Център по Ендоскопска Хирургия (УЕЦЕХ) е уникален за страната и за целия Европейски съюз. Двете учебни амфитеатрални зали са с вградена аудиовизуална конферентна система с възможност за връзка с подобни системи в и извън страната. Експериментална Операционна Зала по ендоскопска хирургия към центъра е снабдена с четири работни поста за работа върху жива тъкан (опитни животни). Експерименталната операционна е снабдена  и с видеоконферентна система, даваща възможност за връзка с учебна зала "Амброаз Паре" към центъра и с всички други местоположения с подобна апаратура. Към "Виртуална зала" на ТЕЛЕЦ са монтирани осем симулатора (виртуални тренажори) от които три за лапароскопска гинекологична хирургия, един за артроскопски плюс урологични манипулации, един за хистероскопски манипулации, един за ултразвукова диагностика (ехография) и един гастроентерологичен. Симулаторите са с най-висока степен на реализъм, анатомично точните модели създават усещането за опериране на истински пациент, фото-реалистични графики, виртуални флуороскопски изображения и 3D визуализация. Симулаторите дават възможност за персонализиране на безкрайни варианти на учебните случаи и патологии. SimProctor може да ви напътства по време на процедурите. Симулаторите са снабдени с истински хирургически инструменти ,които спомагат за по-лесното преминаване от симулативна към реална работна среда.
С изграждането на центъра студентите, докторантите и специализантите получават уникално обучение за работа с авангардна апаратура. Системата позволява постоянна връзка по време на хирургическата интервенция, между оператора и конферентните и експерименталните операционни зали, центровете за диагностика и терапия в страната и чужбина.
Image