da Vinci

Обучение на роботизирана система da Vinci

В сградата на ТЕЛЕЦ е локализирана и системата da Vinci S, която се използва към настоящия етап за обучение на курсисти. Представя уникалната възможност на хирурзите да се потопят в 3D света на роботизираната хирургия и да се докоснат до възможностите и предимствата на роботизираните системи – възможност за фини движения в тесни пространства и достигане на труднодостъпни зони благодарение на инструментариума с повишена подвижност и сръчност благодарение на EndoWrist системата, която е вдъхновена от движенията на човешката китка. Това позволява много по-голям обхват на движение и по-добра хирургична точност при извършване на процедурите. Това е първата в България роботизирана система, която се използва само за обучение и за момента единствената.  Системата позволява обучение на бокс-тренажори, както и извършване на процедури на животинска тъкан.

Конзола

 

Кула към пациента

 

Позициониране на кулата към пациента

Стиковане

Поставяне на инструментите

Подвижност на "ръцете"