Плевен
5800
България
0877 379 795, abivanova@abv.bg
http://telec.mu-pleven.bg