Плевен
5800
България

Ана Иванова
Тел. 0877 379 795
E-mail: telec@mu-pleven.bg

Елвира Цветанова
Тел. 0889 593 036
E-mail: telecmupleven@gmail.com

Уебсайт: http://telec.mu-pleven.bg