Плевен
5800
България

Ана Иванова

Тел. 0877 379 795
E-mail: telec@mu-pleven.bg

Уебсайт: http://telec.mu-pleven.bg