Музей МИХ

Музей на Минимално инвазивната хирургия

В Телекомуникационния ендоскопски център при Медицински университет-Плевен в централното фоайе е ситуирана експозиция „История на минимално инвазивната хирургия“, която показва 50-годишната история на революционния прогрес на оборудването, свързано с миниинвазивната хирургия.
Музеят е създаден по инициатива на проф. д-р Добромир Димитров. Той казва, че идеята се е породила по време на церемонията по връчването на наградите на Националната кампания „Млад медик“ 2015 г. Минимално инвазивната хирургия има своята история и в Медицински университет – Плевен. Тя стартира от началото на 2000-та година. Изложбата включва първата изработена миниатюра на роботизирана хирургична система Da Vinci Si, миниатюра на Хайфу апарат модел JC HIFU, тумор аблационна система, дарена от партньорския университет в Чонгкинг, Китай, както и над 40 инструмента и апарата, свързани с историята на минимално инвазивната хирургия. Сред тях са уретроскоп от 1967 г. и един от първите механични съшиватели за стомашно-чревна хирургия от 1960 г. В експозицията е изложен и роботски инструмент, който е бил използван за работа с първата в света роботизирана система Dа Vinci Standart през 1999 г. Включени са и инструментите, с които е осъществена първата робот-асистирана операция в България от проф. д-р Григор Горчев и неговият екип. В музея като експонати са изложени още лапароскопски инструменти, апарати и трокари, използвани в клиничната практика през последните 25 години.
Бурното развитие на технологиите в свръхкратко време е видно от огромната промяна в апаратите и инструментите. Апаратурата става все по-малка, интуитивна, удобна с много повече възможности и режими. Инструментите все по-удобни, ергономични, с повече възможности за захващане, екартировка, коагулация и рязане.