VR студио

Медицински университет – Плевен (МУ- Плевен) разполага с уникална за страната лаборатория за обучение в среда на виртуална реалност. Залата е част от Телекомуникационния Ендоскопски Център (ТЕЛЕЦ), към факултет „Фармация“. Виртуалната реалност (virtual reality-VR) е иновативна технология, генерирана чрез специални компютърни системи, сензори и очила, която създава виртуална, физически несъществуваща среда, силно наподобяваща реалната. Предимството и потенциалът на иновацията се изразяват в това, че обучаващите се имат по добра представа за пропорциите, дистанцията и дълбочината на обектите в пространството. Картината се наблюдава в 360 градусов обхват, а технологията позволява и използването на 3D звук, с цел ориентиране за посоката на неговото генериране. Други предимства на изкуствената, виртуална реалност за нуждите на обучението са нейната достъпност, изразена в това, че повече студенти „присъстват“ на операцията, безопасност допускаща обучение, без риск за пациента, уникалност, позволяваща пресъздаване и наблюдение на ситуации, в които дори опитни хирурзи рядко са попадали. VR студиото разполага с 10 сета за виртуална реалност, които се използват за научноизследователски дейности, за обучение на студенти, специализанти и придобили специалност хирурзи.  От високотехнологичното студио могат да се наблюдават както операции и манипулации в реално време, така и предварително записани такива. Изградени са живи връзки с операционна зала на УМБАЛ „Св. Марина“- Плевен и роботска операционна зала към Клиниката по онкологична хирургия в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“- Плевен, позволяващи дори пряка комуникация с опериращия екип. Налице е каталог със записани операции и манипулации, придружени с медицински данни относно пациента и диагнозата. VR технологията набира голяма скорост на развитие и популярност, като нейното интегриране в сферата на медицината става все по-широко.