Добавена реалност

В сградата на ТЕЛЕЦ е позиционирана система за добавена реалност. Добавената реалност (Аugmented Reality - AR) е технология, която интегрира цифрова информация в реалната среда на потребителя. Тя предлага нов подход за лечение и обучение по медицина. Добавената реалност помага при планирането на хирургията и лечението на пациентите и може да се използва да се обяснят сложни медицински ситуации на пациентите и техните роднини. Непрекъснато се усилват изследователските усилия в областта и се разработват решения за различни домени. Особено в медицинската област, усъвършенстваните образни технологии преобразяват хирургическата практика през последните няколко десетилетия, което предлага изцяло нов свят от възможности за приложение на AR системи. AR има потенциала да революционизира медицината. По време на операция AR системите осигуряват медицински образни данни и друга информация за пациента, насложени върху операционната зона по най-интуитивен начин. Освен това, навигационните системи, подпомагани с AR, могат да намалят риска от усложнения и да подобрят безопасността и качеството на операциите, образователните системи за AR обучават утрешните хирурзи да придобият критичните умения, а концепциите за рехабилитация на AR помагат на пациентите да се възстановят по-бързо след интервенции.

Апаратурата за добавена реалност в момента е с възможности за обучение на студенти във такава среда, а специалистите могат да я използват за предоперативно планиране за всеки конкретен пациент чрез използване на образи от висококачествени изследвания като скенер и ядрено-магнитен резонанс. Индивидуалните особености на всеки пациент могат да бъдат представени в 3D среда на добавена реалност и да се предвидят и отстранят предварително евентуални трудности при извършване на оперативна интервенция.