ЕНДОСКОПСКА КОРЕМНА ХИРУРГИЯ:

Теоретични занятия:
Въведение в лапароскопската коремна хирургия, Операционна зала, апарати и инструменти, Диагностична лапароскопия с лапароскопска семиотика, Усложнения, свързани с лапароскопията, Роботизираща асистирана хирургия, Въведение в тренировъчното обучение, Методи, Лапароскопска холецистектомия, Лапароскопски оперативни техники при дуктална литиаза, Лапароскопска хирургия на хернии на предна коремнта стена, Лапароскопска хирургия при диафрагмални хернии и ГЕРБ

Курса включва:

  • Практически занятия на Виртуален едноскопски тренажор
  • Оперативни демонстрации – лапароскопска операция в онкологичен център
  • Работа върху жива тъкан: Лапароскопски операции върху опитни животни

Лапароскопска холецистектомия, Апендектомия, Лапароскопски хернии.