Д-р М. Караманлиев

Завършил с отличие средно образование в СОУ „ Н.Катранов” Свищов.

Получава награда „Студент на годината“ през 2017 в категория здравеопазване.

Завършил МУ Плевен с пълно отличие и получава наградата „Златен Хипократ” на випуск 2017.

Редовен докторант в катедра „Пропедевтика на хирургичните болести“ в МУ-Плевен. Хоноруван асистент по „Пропедевтика на хирургическите болести“, „Хирургически болести“ и „“Минимално инвазивна хирургия“. Специализант по „Обща хирургия“ към Клиника по Онкологична Хирургия „УМБАЛ Г. Странски“. Специализирал в Китай. Участник в множество национални и международни научни конгреси. Съавтор в редица научни статии у нас и в чуждестранни списания. Постоянен член на комисия по Здравеопазване и Спорт в Национална Агенция по Оценяване и Акредитация към Министерски Съвет.