Доц. д-р Марин Георгиев, д.м.

Професионален опит
2009 г. Доцент в Катедра по Урология - Медицински Университет, гр. София
2003 г. – 2009 г. Главен Аситент в Катедра Урология - Медицински Университет, гр. София
2001 г. -  2003 г. Старши Аситент в Катедра Урология - Медицински Университет, гр. София
1998 г. – 2001 г. Аситент в Катедра Урология - Медицински Университет, гр. София
1995 г. - 1998 г. Щатен ординатор в Катедра Урология - Медицински Университет, гр. София
1992 г. - 1995 г. Клиничен ординатор в Катедра Урология - Медицински Университет, гр. София
1991 г. - 1992 г. Участъков терапевт

Научни публикации
Над 120 оригинални публикации в български издания; съавтор в 3 учебника, 2 ръководства и 2 монографии.
Над 20 публикации в международни научни издания: Европейско списание по Урология, Списанието на Световната асоциация по Урология, Списанието на Английската Асоциация по Урология, Списаниет о на Японската асоциация по клинична Урология, Международното списание по Андрология, Китайското списание по патофизиология

Членство в съсловни организации и научни дружества

 • Председател на Българската Асоциация по минимално – инвазивна Урология
 • Секретар на БългарскотоУрологично Дружество
 • Заместник главен рдактор на списание УРОНЕТ –официален печатен орган на Българското Урологични Дружество
 • Член на Българската Асоциация по Урология
 • Член на Европейската Асоциация по Урология
 • Член на Световната Асоциация по Урология
 • Член на Американското Дружество по Ендоурология
 • Член на Американското Дружество по роботизирана Урология


Квалификационни курсове

 • 2013 Курс по робот асистиранa урология – Страсбург, Франция
 • 2011 Лапароскопски курс в Стасбург, Франция
 • 2008 Лапароскопски курс по Урология, Хайделберг, Германия
 • 2001 Стипендиант на Европейската Асоциация по Урология  и Американската Асоциация по Урология избран за делегат и специализция в: Университети: Станфорд , Колумбия, Сан Франциско
 • 1999 Специализация в Катедра Урология, Университет Корнел , Ню Йорк, САЩ
 • 1996 Специализация в Катедра по Урология, Залцбург Австрия, като стипендиант на Австрийски Институт за Източна Европа
 • 1993 Специализация в Катедра Урология, Университет Кембридж, Англия