Проф. д-р Николай Христов Колев, д.м.н.

Дата и място на раждане: 03.05.1967 г., гр. Плевен

Образование:

 • Средно образование – „Анастасия Димитрова“ Плевен, (1985 г.)

 • Висше образование – медицина във Висш Медицински Институт Плевен, (1993 г.)

 • Специалност Урология, Медицински Университет Плевен, Клиника по урология, (1998 г.)

 • Образователна и научна  степен „Доктор” по научна специалност Урология 03.01.42, 2012 г., въз основа на защитена дисертация на тема „ Практически аспекти на откриването и дисекцията на сентинелни лимфни възли при клинично локализиран карцином на простатната жлеза” във Военномедицинска академия гр. София

 • Допълнителна професионална квалификация „Лекар-мениджър”, Рег. №6571/2010 г.

 

Трудов стаж:

  • 2013 г. – Началник на клиника по урология в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, Плевен
   2013 г. - Доцент по Урология в Клиника по Урология на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, МУ - Плевен
   1996-2013 – Лекар - ординатор в същата клиника.

  • 1994 – 1998 г. Специализант по Урология в Клиника по Урология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, Плевен

 

Академични позиции: 

 • „Доцент” по научна специалност 03.01.42 Урология, след конкурс, обявен от Медицински Университет Плевен, (2013 г.)

Курсове и специализации:

 • Специализация по урология, Урологична клиника, Universite Libre de Bruxelles, Hopital Erasme, Prof. C. Schulman, Брюксел, Белгия, 2002 г.
 • Специализация по урология, Урологична клиника, Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf, Prof. H. Huland, Хамбург, Германия, 2002 г.
 • Специализация по роботизирана хирургия и сертифициране за работа с роботизираната система da Vinci S като Console Surgeon, 2010 г., IRCAD-EITS, Strasbourg, France
 • Специализация в Милано, Италия в Instututo Europeo di Oncologia, Universita di Milano при Проф. Оттавио Де Кобелли за оператор на конзола при робот асистирани операции на рак на простатната жлеза, 2011 г
 • Курс по Интервенционален ултразвук в урологията, Висш Медицински Институт, София , януари 1996 г.
 • Курс по „Ендоскопска урологична хирургия”, 11-15.12. 2000 г., Медицински Университет, София
 • Тематичен курс „Uretero-renoscopy &PCN”, 24-27 Mарт 2004 г., Виена, Австрия
 • Тематичен курс „Retropubic radical prostatectomy – Tips, tricks and pitfalls”, 18.03.2005 г., Истанбул, Турция
 • Тематичен курс „ Hands on training Laparoscopy course 3”, Март 2009 г., Стокхолм, Швеция
 • Курс „Диагностична лапароскопия” - І-во ниво, МУ-Плевен, 2010 г.
 • Курс „Оперативна лапароскопия” – ІІ-ро ниво, МУ-Плевен, 2010 г.
 • Курс по роботизирана хирургия в рамките на „V-ти Международен семинар по Роботизирана хирургия за югоизточна Европа”, 10-12.05.2010 г., Медицински Университет – Плевен
 • Курс „Traditional and Robotic assisted laparoscopy in urology and gynecology”, 2-3 Юли 2010 г., Клуж, Румъния
 • Курс на тема “Robot-assisted laparoscopic prostatectomy”към European School of Urology, Vienna, Austria, March 2011
 • Курс „2-nd International EAU-EULIS Comprehensive Urolithiasis Workshop”, Sofia, 28-29.04.2011 г.
 • Курс на тема “Robot-assisted laparoscopic prostatectomy-tips and tricks ” към European School of Urology, Paris, France, Feb 2012
 • Курс на тема “Robot renal surgery” към European School of Urology, Paris, France, 2012 г.

 • Курс на тема ”Robotic Urologyc Surgery: Implementation Strategies“, European Institute of Oncology, Milan, 2013 г.

Преподавателска дейност: 

 • Англоезично обучение по Урология  специаност „Медицина” МУ – Плевен
 • СДО, Лапароскопска хирургия – първо ниво ТЕЛЕЦ, МУ-Плевен

Научни интереси и разработки: 

 • Научни публикации – над 50;
 • Научни съобщения – над 35;
 • Съавторство “Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтерстициалния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом.“ Т. Делийски, Г Горчев, В. Димкитров,” – 2006 г.

Научно-изследователска дейност:

 • Участие в научен проект на тема „ПРОУЧВАНЕ НА ЛИМФНОТО ОТТИЧАНЕ И МЕТАСТАЗИРАНЕ НА ЛОКАЛНО ОГРАНИЧЕН КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА ЧРЕЗ МАРКИРАНЕ НА СЕНТИНЕЛНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ“ №5/2007 г. финансиран от МУ Плевен

 • Участие в научен проект на тема ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ГЛАВАТА И КОЖАТА НА ПЕНИСА СЛЕД РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПЛАСТИКИ ПО ПОВОД ПАРАФИНОМ “ №5/2010 г. финансиран от МУ Плевен

Членство в научни организации:

 • Европейска Асоциация по Урология (European Association of Urology)
 • Българско Урологично дружество
 • Българска Асоциация по ултразвук в медицината
 • Български лекарски съюз

Езикова квалификация:

 • Английски език;
 • Руски език