Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н.

Служебен адрес:

гр.  Плевен 5800

бул. Георги Кочев” 8а

МУ, Онкологичен център

Онкогинекологична клиника

тел. 064/886255

e.mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дата и място на раждане: 

21 февруари 1962 г., гр. Левски, обл. Плевен

Образование:

 • основно - с. Козар Белене, обл. Плевен Основно училище “Отец Паисий”, 1969-1976 г., отличен успех
 • средно - гр. Ловеч, Немска езикова гимназия, 1976-1981 г., отличен успех; златен медал
 • висше - гр. Плевен, Висш Медицински институт, 1983-1989 г., Ботевска стипендия за отличен успех (1985-1987), Златна значка за отличен успех (1986)

Образователно-квалификационна степен:

 • Образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” по специалност „МЕДИЦИНА”
 • диплом Серия А № 000769 от 03.10.1989
 • Успех от семестриалните изпити: отличен 5,89
 • Успех от държавните изпити: отличен 5,83;
 • ІІ по успех във випуска
 • Образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” по специалност „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” с професионална квалификация „ЗДРАВЕН МЕНИДЖЪР”
 • Диплом регистрационен № 001164 от 01.12.2010

Специалности:

 • Специалност по “Акушерство и гинекология; Свидетелство за призната специалност № 001670 от 18.06.1996
 • Специалност по “Онкология”, Свидетелство за призната специалност № 00127 от 15.01.2001

Образователна и научна степен:

 • Доктор по медицина, Диплома №30728 от 31.07.2006 г.

Научна степен:

 • Доктор на науките, Диплома № В 0006 от 25.06.2012 г.

Научни звания:

 • Доцент, Диплома №24324 от 11.06.2007 г.
 • Професор, Диплома № 0006 от 26.11.2012 г.

Почетни звания:

 • Дописен член на Българската Академия на Науките и Изкуствата (БАНИ), Диплома № 101 от 29.10.2011 г.
 • Академик към Българската Академия на Науките и Изкуствата (БАНИ), Диплома № 205 от 26.04.2014 г.

Длъжности:

 • Завеждащ Селска здравна служба, с. Обнова, 1989-1992 г.
 • ординатор, Бърза медицинска помощ, Общинска болница, гр. Левски 1992-1994 г.
 • ординатор, Център по Спешна медицинска помощ, гр. Плевен, филиал – гр. Левски, 1994-1997 г.
 • ординатор, Онкогинекологична клиника, Онкологичен център, ВМИ-Плевен, от м. януари 1998-2007 г.
 • ординатор, СБАЛАГ “Света Марина”, гр. Плевен, от м. февруари 2003 г.
 • доцент към катедра “Акушерски грижи”, факултет “Здравни грижи”, МУ – гр. Плевен, 2007 г.
 • Началник на Операционен блок в Онкологичен център – гр. Плевен, 2009 г.
 • Декан на факултет „Здравни грижи”, МУ-Плевен, 2011 г.
 • Началник на Отделение по Роботизирана и минимално-инвазивна гинекологична хирургия, Гинекологична клиника, УМБАЛ “Г. Странски”, гр. Плевен – 2013 г.
 • Ректор на Медицински Университет гр. Плевен – 07.02.2013 г.
 • Началник на Гинекологична клиника, УМБАЛ ”Г. Странски” – 2015 г.

Членство в научни организации:

 • Българско дружество по Акушерство и гинекология – от 2002 г.
 • Българска Асоциация по Гинекологична Ендоскопия (БАГЕ) – от 2005 г.
 • Секретар на БАГЕ – от 2009 г.
 • Българска Асоциация по Минимално Инвазивна Гинекологична Хирургия (БАМИГХ) – от м. април 2010 г. Учредителен член, член на Управителния съвет и секретар на БАМИГХ
 • Българска Асоциация по Онкогинекология (БАОГ) – от 2006 г.
 • Член на Управителния съвет на БАОГ – м. април 2010 г.
 • Bulgarian Association of Ultrasound in Medicine (Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината) – от 2008 г.
 • European Association for Transluminal Surgery (EATS) – 25.11.2007 г.
 • European Society of Gynecological Oncology (ESGO) – от 2009 г.
 • Society of European Robotic Gynecological Surgery (SERGS) – от 16 септември 2009 г.
 • Член на Управителния борд на SERGS от 2015 г.
 • Society of  Robotic Surgery (SRS) – от 3 юни 2010 г.
 • South Eastern European Robotic Surgery Society (SEERSS) - 2010 г., учредителен член

Курсове и специализации:

 • Second Course New Trends in Operative Hysteroscopy held in Milan, Italy, April 17 – April 18, Course Director prof. St. Bianchi, Scientific Committee Dr. G. Bigatti
 • Специализация по лапароскопска и гинекологична хирургия, Гинекологична клиника, Friedrich-Schiller-University, prof. A. Schneider, Йена, Германия, 01.05-30.05.2002 г.
 • Специализация по гинекологична лапароскопия и хистероскопия, Groupe Hospitalier Cochin, Paris, март 2004 г.
 • Специализация по лапароскопска и гинекологична хирургия, International School for Pelvic Surgery, prof. M. Possover, Кьолн, Германия, 03.-05.11.2005 г.
 • Специализация по роботизирана хирургия и сертифициране за работа с роботизираната система da Vinci S като Patient-Side Assistant 21.01.-22.01.2008 г., IRCAD-EITS, Strasbourg France
 • Специализация по роботизирана хирургия и сертифициране за работа с роботизираната система da Vinci S като Console Surgeon 08.07.-09.07.2010 г., IRCAD-EITS, Strasbourg France
 • Специализация по Акушерство и гинекология, Катедра “Акушерство и гинекология”, ВМИ-Плевен, 3-6 мес./год., общо 18 мес., 1990-1996 г.
 • Основен курс по Акушерство и гинекология, Медицински университет, гр. София, 2 мес., 1995 г.
 • Курс по Колпоскопия, Медицински университет, гр. София, м. януари 1997 г.
 • Специализация по Онкология, Онкогинекологична клиника, Онкологичен център, ВМИ-Плевен, 1997-2000 г.
 • Основен курс по Онкология, Национален онкологичен център, гр. София, 2 мес., 1999 г.
 • Курс по Ехография на малък таз, коремни органи и млечни жлези,  Национален онкологичен център, гр. София, април-май 2001 г.
 • Тематичен курс “Топографска анатомия и хирургия на органите в малкия таз”, ВМИ – гр. Плевен, ноември 2001 г.
 • Курс „Диагностична и оперативна лапароскопия в гинекологията”, МУ-Плевен, 2006 г.
 • Курс „Диагностична и оперативна лапароскопия в гинекологията” – ІІ-ро ниво, МУ-Плевен, 2008 г.
 • Курс „Диагностична и оперативна лапароскопия в хирургията”, МУ-Плевен, 2008 г.
 • Курс „Ехографска диагностика в акушерството и гинекологията”, МУ-Плевен, 2008 г.
 • Лектор на Предконгресен курс по лапароскопска техника “Първи стъпки в лапароскопската гинекологична техника” (7-ми Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и ХЗТ с международно участие), Боровец, 19-22.03.2006 г.
 • Курс за повишаване на педагогическата квалификация “Актуални проблеми на медицинската педагогика” – 08.12.2006 – 10.12.2006 г.
 • Лектор на курс за обучение по Ендоскопска хирургия в Телекомуникационен Университетски Ендоскопски център – Плевен – от 2007 г.
 • Член на изпитна комисия за специалност по Акушерство и гинекология – от 2006 г.
 • Член на изпитна комисия за специалност по Онкология – от 2006 г.
 • Избран за рецензент на статии в реномираното Европейско списание European Journal of Obstetrics &Gynecology and Reproductive Biology (EJOGRB) – от м. ноември 2009 г.

Области на професионален интерес:

 • Оперативно лечение на злокачествени и доброкачествени тумори на женските полови органи
 • Рак на яйчника – експресия на рецептори за епидермален растежен фактор
 • Лапароскопска хирургия на гинекологичните заболявания
 • Роботизирана гинекологична хирургия
 • Хистероскопия
 • Рак на вулвата – реконструктивна хирургия

Участие в научни грантове:

 • Защитени и реализирани проекти, финансирани от фондация “Драйфус”:
 1. Програма за скрининг на рака на маточната шийка при жени от град Плевен и региона. (1999 г.)
 2. Локална програма за скрининг на карцинома на ендометриума при жени от град Плевен и региона. (2001 г.)
 • Защитени и реализирани проекти, финансирани от ВМИ-Плевен:
 1. Рецептори за епидермален растежен фактор – експресия и прогностична стойност при злокачествени тумори на яйчника. (2002 г.)
 2. Рецептори за епидермален растежен фактор – експресия и прогностична стойност при злокачествени тумори на яйчника.(2003 г. продължение на проекта от 2002 г.)
 • Участие в проекти, финансирани от МУ-Плевен:
 1. Изследване на метаболитната активност и микросъдова пльтност (ангиогенеза) при пациентки с предрак и ранен рак на млечната жлеза. (2005 г.)
 2. Дуктални подходи за оценка и третиране на жени с висок риск на развитие на рак на млечна та жлеза. (2005 г.)
 3. Експресия на p16 при преканцерози на вулвата и маточната шийка. (2007 г.)
 • Участие в проекти, финансирани от Европейския съюз:
 1. Изграждане на център за обучение по Ендоскопска хирургия.
 2. Асистирана с робот гинекологична хирургия и телемедицина.
 3. Диагностика и лечение на пациенти с онкологични заболявания в УМБАЛ „Г. Странски” (По Европейска програма „Регионално развитие”)
 4. Развитие на научноизследователската, развойната и образователната дейност чрез закупуване на високотехнологична система за роботизирана хирургия по Европейска програма “Конкурентоспособност”

Научни публикации:

 • Общ брой - 283
 • Публикации, свързани с дисертационните трудове – 28
 • Публикации, несвързани с дисертационните трудове - 165
 • (научни списания, глави от книги, монографии, сборници, разписани в пълен текст и резюмета от международни научни форуми, публикувани в сборници)
 • Научни доклади и съобщения от конгреси, конференции и симпозиуми, несвързани с дисертационните трудове - 90
 • Научни филми – 2

Членство в издателски бордове на научни списания:

 • International Journal of Surgery
 • Акушерство и Гинекология

Докторска дисертация за придобиване на образователната и научната степен „доктор”:

Тема: “Експресия на рецептори за епидермален растежен фактор при епителни тумори на яйчника и връзката им с някои клинико-морфологични и прогностични показатели”

Докторска дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките”:

Тема: „Клинично значение и място на лапароскопската хистеректомия в съвременната гинекологична хирургия”

Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационната степен „Магистър” по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт”:

Тема: „Медико-социални проблеми при болни от злокачествени новообразувания в напреднал стадий”

Награди:

 • 2007 г. – номиниран за лекар на годината и удостоен с грамота и почетен знак по случай Деня на българския лекар и за принос в областта на медицината - 19.10.2007 г.
 • 2006 г. – публикуване на биографични данни в 6-то издание на годишника “Who’s Who in Medicine and Healthcare”
 • 2007 г. – номиниран и избран за член на International Biographical  Centre (IBC) “TOP 100 HEALTH PROFESSIONALS 2007”, Cambridge, England
 • 2010 г. - включен в Енциклопедичната книга „Светила в Българската медицина”
 • 2011 г. – удостоен с грамота и почетен знак за принос в развитието на УМБАЛ „Георги Странски” – Плевен, 07.04.2011 г.
 • 2011 г. – удостоен с грамота и почетен знак от Ръководството на МУ – Плевен за отличен успех при дипломирането по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, 07.04.2011 г.
 • 2011 г. – номиниран от American Biographical Institute и удостоен с плакет „Мъж на годината 2011” (Man of the Year 2011)
 • 2012 г. – награден с Плакет „За заслуги към университета”, по повод на 38-та годишнина от основаването на МУ-Плевен, Заповед № 1686/04.10.2012 г.
 • 2012 г., 18 дек. – удостоен със званието „Плевенчанин на годината 2012”; Клиничен институт по репродуктивна медицина ”Света Елисавета”, гр. Плевен
 • 2014 г. – удостоен с грамота след номинация от пациенти във връзка с инициативата “Лекарите, на които вярваме” на вестник “24 часа”
 • 2015 г. – удостоен с почетен знак и грамота за изключителен принос за развитето на УМБАЛ “Д-р Георги странски” - Плевен

Езици:

 • Немски
 • Руски
 • Английски