Д-р Георги Николов

Образование:

Висше образование, признати специалности:

 • Призната специалност  - специалист по здравен мениджмънт, УНСС - София, 2006
 • Висше икономическо образование - магистър по икономика, УНСС - София, 2006
 • Призната специалност - специалист по акушерство и гинекология, ВМУ - София, 2003
 • Висше медицинско образование - магистър по медицина, ВМУ - София, 1995 

Средно образование: Английска езикова гимназия, гр. София – 1984 г. (Златен медал).

Квалификации и продължително медицинско обучение

 • 2014 – Курс по оперативна хистероскопия, Ospedale San Giuseppe, Милано, Италия;
 • 2011 - Курс по лапароскопска хирургия ниво ІІ (напреднали), ТеЛЕЦ, МУ - Плевен;
 • 2009 – Курс по лапароскопска хирургия ниво ІІ (основен), ТеЛЕЦ, МУ - Плевен;
 • 2008 - Курс по лапароскопска хирургия ниво I, ТеЛЕЦ, МУ - Плевен;
 • 2004 - Световен конгрес по гинекологична ендоскопия, Куала Лумпур, Малайзия;
 • 2003 - Курс „Стволови клетки” - ESHRE 2003 - Мадрид, Испания;
 • 2002 - Курс „Предимплантационна генетична диагностика” - ESHRE 2002 - Виена, Австрия;
 • 2001 - Тренировъчен курс по асистирана репродукция и гинекологична ендоскопия, Birmingham Women’s Hospital (NHS), Бирмингам, Великобритания;
 • 2001 - Курс „Репродуктивна хирургия - овариални кисти”, ESHRE 2001, Лозана, Швейцария;
 • 2000 - Награден със Soroptimist bursary (стипендия) като „обещаващ млад източно-европейски клиницист”;
 • 1999 - Курс “ICSI” - Eppendorf–Hinz GmbH Marketing Training Centre, София, България;
 • 1998 - Тренировъчен курс по репродуктивна медицина - Болница Diaconessenhuis Voorburg, Reiner de Graaf Groep, Хага, Холандия
 • 1996 - Тренировъчен курс по репродуктивна хормонална диагностика - Serono Diagnostics, Женева, Швейцария;            
 • Участвал във всички международни конгреси и някои предконгресни курсове на ESHRE от 2001 г. насам;
 • Участвал във всички международни конгреси на ESGE  от 2005 г. насам;
 • Участвал във всички национални конгреси на БАСРЗ от1998 г. насам.

Клиничен опит, организационни умения и компетентност:

 • 2011 – към настоящият момент -Консултат в Изпълнителната Агенция по Трансплантация (ИАТ)
 • 2011 – към настоящият момент - Член на Управителния съвет на Българската Асоциация по Минимално Инвазивна Гинекологична Хирургия (http://www.bamigs-bg.com)
 • 2011 – към настоящият момент - Член на Управителният съвет и Председател на Българската Асоциация по Регенеративна Медицина (БАРМ) (http://www.regenerativemedicine.bg)
 • 2010-2011 - Сътрудник към Agence de Biomedicine, Париж, Франция; По проект, финансиран от. Е.С. (Soho V&S ART, WP5: Guided by Dr. Anna Veiga)
 • 2010 – към настоящият момент - Медицински Център „РепроБиоМед” – гр. София, ул. „Б. Огнянов” 28, Заместник Управител, Ръководител на секторите по Асистирана репродукция и ендоскопия; Отговорно лице по Асистирана репродукция;
 • 2007 – 2014 г. - Консултант/експерт по Асистирана Репродукция към МЗ; Автор на по-голямата част от законодателството по АРТ в България.
 • 2005 – 2010 г. - Медицински Център „РепроБиоМед” – гр. София, ул. „Д-р П. Берон” 5а; специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина, ръководител на лабораторията по Асистирана репродукция, старши ембриолог;
 • 2007 - до момента - Лектор и тютор по лапароскопска хирургия към ТеЛЕЦ, МУ-Плевен
 • 2006 - Специалист по АГ - МБАЛ „Св. София” - София, клиника по акушерство и гинекология;
 • 2006-2012 - Съучредител и Председател на Българската Асоциация по Репродуктивна Човешка Ембриология (Б.А.Р.Ч.Е.) и главен редактор на списание „Ембриология”(ISSN: 1312-7349).
 • 2006-2011 - Съучредител и секретaр на Българската Асоциация по Гинекологична Ендоскопия (Б.А.Г.Е.);
 • 2005 - Консултант по АГ и репродуктивна медицина на НЗОК;
 • 2005 - Визитиращ лекар в ПСАГБАЛ „Св. София” ЕАД - София;
 • 2002 – 2005 г. - ВСАГБАЛ „Шейново” - София; отделение по стерилитет и ендоскопска хирургия; специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина и ембриолог в сектора по асистирана репродукция;
 • 1999 - 2002 г. - ВСАГБАЛ „Шейново” - София; отделение по стерилитет и ендоскопска хирургия; специализант по акушерство и гинекология и ембриолог на сектора по асистирана репродукция;
 • 1997 – 1999 г. - ВСАГБАЛ „Шейново” - София; отделение по патология на бременността; специализант по акушерство и гинекология и ембриолог на сектора по асистирана   репродукция;

Забележка: Към настоящия момент Д-р Николов има договори с I САГБАЛ „Св. София”,  II САГБАЛ „Шейново”, МБАЛ „СофияМед”, МБАЛ „Св. София” и МБАЛ „Бургас” за планова и спешна хоситализация и извършване на оперативни интервенции в областта на Акушерството и Гинекологията, вкл. за родоразрешение по нормален  и оперативен път.

Основни интереси и достижения:

Ендоскопска гинекологична хирургия - диагностична и оперативна лапароскопия и хистероскопия. (Съвместно организиране на отделението по стерилитет и ендоскопска хирургия във ВСАГБАЛ „Шейново” - 1999; съвместно въвеждане на методите на  гинекологичната ендоскопия в МБАЛ „Св. София” -2006 г.); тютор към МУ - Плевен по гинекологична ендоскопска хирургия.

Човешка репродукция, вкл. репродуктивна биология и клинична ембриология - спермален анализ, класическо ‘ин витро’ оплождане, ICSI, култивация на бластоцисти, криоконсервация на човешки гамети, ембриони и репродуктивни тъкани, предимплантационна генетична диагностика, стволови клетки и  др. (Първите за България родени деца от криоконсервация на ембриони, вкл. първите близнаци след криоконсервация -1999 г.; едни от първите бебета родени след тестикуларна биопсия и последващо ICSI);

Репродуктивна ендокринология (Въвеждане на рекомбинантните фоликулостимулиращи препарати в България и първи бременности след КОХС с тях,1998 г.; въвеждане на флексибилен протокол с антагонист на гонадолиберина в България,2002 г.); въвеждане на иновативните стимулационни схеми с корифолитропин алфа.

Етични и юридически аспекти на АРТ: Съавтор с експерти от МЗ на Клиничен Стандарт „Асистирана репродукция” и на наредбите към ЗЗ, свързани с това. Участвал като експерт при създаването на „Фонд за асистирана репродукция” и при изготвянето на Правилника за организацията и дейността му. Участвал като експерт при изготвяне на Национална стратегия по репродуктивно здраве. Участвал като експерт при изготвяне на последната версия на клиничен стандарт по АГ.

Членства в научни и професионални организации:

 • 2011 – до момента - Член на УС на Българската Асоциация по Регенеративна Медицина (БАРМ);
 • 2005 - до момента - Член на Българската Асоциация по Репродуктивна Човешка Ембриология;
 • 2005 – 2014 - Секретар на Българската Асоциация по Гинекологична Ендоскопия;
 • 2002 -2005 г. - Член на Българската Асоциация по Имунология на Репродукцията;
 • 2004 – до момента - Член на Европейската Асоциация по Гинекологична Ендоскопия (ESGE).
 • 2001 - до момента - Редовен член на Европейското общество по човешка репродукция и ембриология (ESHRE);
 • 1999 - до момента - Редовен член на Българската Асоциация по Стерилитет и Репродуктивно Здраве;
 • 1995 - до момента - Член на БЛС;